Cambodian Journalists Alliance Association

Loading Events

« All Events

ការប្រកួតយកកញ្ចប់ថវិកា និងពានរង្វាន់សម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មាន ស្ដីពី “ថវិកាជាតិ”

28 May, 2024

កញ្ចប់ថវិកាដែលផ្តល់ជូន មានរហូតដល់ ១០០០ដុល្លា​រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយអត្ថបទ។ អត្ថបទ​ព័ត៌មានចំនួន៥នឹងត្រូវបានជ្រើសរើស!

 

I. ទិដ្ឋភាពទូទៅ និងសាវតា

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការស្វែងយល់អំពីថវិកាជាតិនៅមានកម្រិតនៅឡើយ ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រី និងយុវជន។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់អំពីគណនេយ្យភាព តម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ព្រមទាំងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា «ស្ត្រី និងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ (WYEL)» ដោយទទួលបានការគាំទ្រមូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID)។ កម្មវិធីនេះ​មានរយៈពេលបីឆ្នាំ មានគោលបំណងបង្កើនការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងតម្លាភាពថវិកាជាតិ និងគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ជំរុញឱ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជន​​ ព្រមទាំងពង្រឹង​វិធីសាស្ត្រប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្អែកលើព័ត៌មានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងសង្គម​តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​ពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអោយពួកគាត់អាចយល់ដឹង និងអាចចូលរួមបានសកម្មក្នុងដំណើរការរៀបចំចាត់ចែង និងប្រើប្រាស់​ថវិកាជាតិ​  ប្រកបដោយតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។ ក្នុងបំណងចូលរួមលើកស្ទួយ​សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលើប្រធានបទនេះ  សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា ខេមបូចា​) សហការជាមួយ​អង្គការ​តម្លាភាពកម្ពុជា​ ក្នុងការរៀបចំឱ្យមានការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំយកកញ្ចប់ថវិកា និងពានរង្វាន់សម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានស្ដីពី “ថវិកាជាតិ”​។

ក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ខេមបូចាក៏​រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជារៀងរាល់ឆ្នាំលើការរាយការណ៍​អំពី​ថវិកា​ជាតិ​ ដល់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច២០នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទី១​​ដែលមានរយៈពេលពីរថ្ងៃ​ត្រូវបាន​ផ្ដល់ជូន​ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន​កាលពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២  វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលលើកទី២ ផ្តល់ជូន​​កាលពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣  និង​វគ្គបណ្តាលទី៣​ បានផ្តល់ជូនកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា កន្លងទៅ។

 

ដំណើរការនៃការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣ ដើម្បីយក​កញ្ចប់ថវិកា និងពានរង្វាន់សម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានស្ដីពី “ថវិកាជាតិ” នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីពេលនេះ​ រហូតដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា​ទាំងអស់ (ទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន​ដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងអ្នកដែលមិនបានចូលរួម)។​

 

II. គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រកួត

ក្នុងការប្រកួតលើកទី៣ មួយនេះ អ្នក​សារព័ត៌មាន​ចំនួន៥រូបដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការ​វាយតម្លៃ នឹងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការផលិតព័ត៌មានរហូតដល់១០០០ដុល្លារក្នុងមួយរឿង (ទំហំទឹកប្រាក់នឹងស្ថិតនៅលើការសម្រេច​របស់គណៈកម្មការ ដោយផ្អែកលើប្រភេទព័ត៌មាន និងផែនការចំណាយក្នុងការផលិតព័ត៌មាននីមួយៗ ដែលរួមមាន៖ ថ្លៃសរសេររឿង​​ ថ្លៃធ្វើដំណើរ កន្លែងស្នាក់នៅ ហូបចុក សម្ភារៈ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀតដែលចាំបាច់ក្នុងការផលិតរឿង)។

សូមបេក្ខជន​ទាញយក​ទម្រង់​នៃពាក្យស្នើសុំ​​យកទៅបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយផ្ញើត្រលប់មកកាន់ក្រុមការងារខេមបូចាវិញ។

ព័ត៌មានដែលផលិត និងផ្សព្វផ្សាយ​រួច​នឹងត្រូវបានគណៈកម្មការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុ​ ដើម្បីកំណត់យកជ័យលាភី​ឆ្នើម៣រូបសម្រាប់ការទទួលបានពានរង្វាន់នៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ។​

 

ពានរង្វាន់សម្រាប់ជ័យលាភីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

ជ័យលាភីលេខ១៖ ទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន ៥០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ពានរង្វាន់ វិញ្ញាបនប័ត្រកោតសរសើរ និងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេស

ជ័យលាភីលេខ២៖ ទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន ៥០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ពានរង្វាន់ វិញ្ញាបនប័ត្រកោតសរសើរ និងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេស

ជ័យលាភីលេខ៣៖ ទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន៥០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ពានរង្វាន់ និងវិញ្ញាបនប័ត្រកោតសរសើរ។

ខេមបូចានឹងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត​ដល់បេក្ខជនពីររូបដែលឆ្លងទៅដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រផងដែរ។

១. ប្រធានបទនៃរឿង

យើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឱ្យ​ផ្តោតលើគណនេយ្យភាពរដ្ឋាភិបាល និង​តម្លាភាពនៃការចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់​ថវិកាជាតិ  (ទាំងថ្នាក់ជាតិ​ ទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិ)។


២. ប្រភេទនៃសាច់រឿង

 • ប្រភេទរឿងដែលអាចដាក់ប្រកួតបានគឺត្រូវតែផលិតជាភាសាខ្មែរហើយត្រូវតែជាប្រភេទអត្ថបទព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ ឬ បទយកការណ៍ដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជា​ កាសែត សារព័ត៌មានអនឡាញ និង ​វិទ្យុជាដើម។
 • សម្រាប់​អត្ថបទ៖​ ចាប់ពី៣ទៅ៥ទំព័រ
 • សម្រាប់បទយកការណ៍វិទ្យុ៖ ចាប់ពី​ ៣នាទី ទៅ ៧នាទី។


៣. តើអ្នកណាមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះ?

បេក្ខជនដែលអាចចូលរួមក្នុង​ការប្រកួតប្រជែងនេះបាន ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 • ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • ជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែលមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗ ឬ អ្នកសារព័ត៌មានសេរី (Freelance Journalist)
 • ចូលរួមប្រកួតជាបុគ្គល ឬជាក្រុម​ដែលមានសមាជិក​មិនលើសពីបីនាក់
 • ជាអ្នកសារព័ត៌មានគោរពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ
 • មានឆន្ទៈក្នុងការផលិតព័ត៌មានដែលបម្រើប្រយោជន៍​សាធារណៈ
 • មានការតស៊ូ ព្យាយាម និងគោរពគោលការណ៍នៃការប្រកួតប្រជែង


៤. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

បេក្ខជនត្រូវពិចារណាចំណុច មួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ នៅពេលដាក់ពាក្យមកកាន់ខេមបូចា៖

 • ភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទ៖ តើសំណើត្រូវនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងគោលបំណងនៃការប្រកួតឬទេ? ហេតុអ្វីរឿងនេះសំខាន់ ហើយចំពោះអ្នកណា?
 • មុំនៃរឿង៖ ប្រសិនបើសាច់រឿងត្រូវបានផលិតឡើង​និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ តើព័ត៌មាននោះនឹងអាចនាំមកនូវការយល់ដឹង អំពីប្រធានបទដែរឬទេ?
 • ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន៖ តើព័ត៌មាននោះអាចនឹងជំរុញឱ្យមានការពិភាក្សា ឬ ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ក្នុងសហគមន៍ ឬ​សង្គមដែរឬទេ?
 • ភាពច្នៃប្រឌិត៖ ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជន និងធ្វើឱ្យងាយយល់​។។
 • ផែនការសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ៖ បេក្ខជន ត្រូវកំណត់អោយបានច្បាស់ថាអត្ថបទរបស់ខ្លួននឹង​ត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅស្ថាប័នណា? ហើយនៅពេលណា?


៥.
ដំណើរការនៃការប្រកួត

ការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវអនុលោមទៅតាមកាលបរិច្ឆេទនីមួយៗដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 • ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការទទួលពាក្យស្នើសុំថវិកា ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
 • ប្រកាសនិងណាត់ជួបជាមួយបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ៖ ​ពាក់កណ្តាល ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
 • ផុតកំណត់ទទួលអត្ថបទស៊ីជម្រៅ និង បទយកការណ៍ជាសំឡេង ​សម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ៖ ​ក្នុងអំឡុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
 • ប្រកាសជ័យលាភី ៖ ក្នុងអំឡុង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

 

៩. របៀបនៃការដាក់ពាក្យ

សូមបេក្ខជន​អានលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង និងបំពេញពាក្យ​ស្នើសុំនេះឱ្យ​បានត្រឹមត្រូវ និង​​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយមុនពេលផ្ញើពាក្យស្នើសុំនេះមកខេមបូចា ព្រោះគណៈកម្មការរបស់យើង​នឹង​​ពិនិត្យ​មើលតែពាក្យ​ស្នើសុំណា​ដែល​ផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញ ​​​បំពេញ​​គ្រប់​លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​​នៃការប្រកួតប្រជែងតែប៉ុណ្ណោះ។

បន្ទាប់ពីបំពេញពាក្យស្នើសុំរួច សូមផ្ញើពាក្យស្នើសុំនេះមកកាន់ អ្នកស្រី ភួន គង្គា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពខេមបូចា តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ៖​ [email protected] 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន​ចម្ងល់ណាមួយជុំវិញពាក្យ​ស្នើសុំនេះ សូមទាក់ទងតាម​លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០១៧​ ២៤ ១៣ ១៥ (តេលេក្រាម)។

Details

Date:
28 May, 2024
Event Category:
Competition